MENÜ

İlkyardım Eğitimci Eğitimi

Gaziantep 'te Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde Tek ilk Yardım Eğitmenliği veren kurum olarak,Sağlık Bakanlığından yetkili Eğitici Eğitim Kurumu olarak Hizmet vermektedir.
 
İLK YARDIM EĞİTMENİ OLARAK NE İŞ YAPABİLİRİM?

 •        Sürücü Kurslarında ilkyardım Eğitmeni olabilirsiniz.
 •        ilk Yardım Eğitim Merkezi açabilirsiniz.
 •        Eğitim Merkezlerinde ilkyardım eğitmenliği yapabilirsiniz.
 •        Tekniğine uygun, her türlü seminer, sunum gerçekleştirebilirsiniz.
 •        Büyük gruplara sunum yapabilirsiniz.
 •        Kurum içi Eğitimler verebilirsiniz.
 •        Özel Güvenlik Şirketlerinde Eğitmenlik yapabilirsiniz.
 •        Sağlık Meslek Lisesinde Eğitmenlik yapabilirsiniz.(Lisans mevzunları)
Kimler İLK YARDIM EĞİTMENİ olabilir?

 • * Acil Tıp Teknisyenleri (lise, Onlisans, lisans Mezunlar,
 • * Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri
 • * Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri
 • * Ameliyathane Teknikeri
 • * Anestezi Teknikeri ve Teknisyeni
 • * Biyokimya Teknikeri
 • * Biyomedikal Cihaz Teknikeri
 • * Biyolog
 • * Cerrahi Tekniker
 • * Çevre Sağlığı Teknikeri ve Teknisyeni
 • *Çocuk Gelişimi 
 • *Dil ve Konuşma Terapisti
 • * Diş Protez Teknikeri
 • * Diş Tabibi, Diş Teknikeri
 • * Diş Teknik Sekreterliği
 • * Diyaliz Teknikeri
 • * Diyetisyen
 • * Ebe
 • * Eczacı ve Eczane Hizmetleri
 • * Emekli Sağlık Çailşani
 • * Evde Hasta Bakımı
 • * Fizik Tedavi ve Fizikoterapist
 • * Hayvan Sağlık Memuru
 • * Ilk ve Acil Yardım Teknikeri
 • * İş ve Uğraşı Terapisti(Ergoterapist)
 • * İş ve Uğraşı Terapisti(Ergoterapi Teknikeri)
 • * Laborant ve Veteriner Sağlık
 • * Odiyornetri Teknikeri
 • * Optisyenlik Teknikeri
 • * Paramedikler
 • * Pataloji Laboratuvar Teknikeri
 • * Perfüzyon Teknikeri -Perfüzyonist
 • * Protez ve Ortez Teknikeri
 • * Psikolog
 • *Klinik Psikolog
 • *Podolog
 • * Radyoterapi Onkolojisi Teknikeri
 • * Röntgen Teknisyenleri ve Yardımcıları
 • * Sağlık Fizikçisi
 • * Sağlık Hizmetlerinde (Hayvan Sağlığı Dahil)
 • * Mesleki Eğitim görerek yetişmiş Tabip Sağlik Memuru ve Sağlık Mühendisi
 • * Mammografi Teknikeri
 • * Sağlık Savaş Memuru
 • * Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 • * Tıtıbi Görüntüleme Teknikeri
 • * Tıbbi Laboratuvar
 • * Tıp Doktoru
 • * Tıp Teknoloğu
 • * Toplum Sağlığı Teknisyeni
 • * Veteriner Hekim
 • * Yaşlı ve Hasta Bakım Teknikeri
 • vb.Eşdeğer nitelikte Lise, önlisans, Lisans Mezunlarını kapsamaktadır.
 
İlk Yardım Eğitici Eğitimi Eğitim Süresi : İlkyardım eğitim merkezlerinde eğitici olarak görev yapabilmek için    5 gün temel ilkyardım bilgileri ile eğitim becerilerinin kazanılması gerekmektedir. Bu eğitimler, eğitici eğitimi veren yetkili merkezler tarafından verilmektedir.
Sağlık Personeli için eğitim süresi 5 gün 
Hekimler için 3 gün
 
İlkyardım eğitici eğitimi için gerekli evraklar: 1 Adet vesikalık resim, Diploma fotokopisi, Kimlik fotokopisi
Eğitim Konuları:Temel İlk Yardım Eğitimi
                            Eğitim Becerileri

İlk Yardım Eğitici Eğitimi(ilk Yardım Eğitmenliği) sınavları nasıl yapılmaktadır.
Sınavlar 4 Aşamalı olarak yapılmaktadır.4 Aşamayıda başarı ile tamamlayan kursiyerler İlk Yardım Eğitmeni olmaya Hak kazanır.
1.Aşama İlk Yardım Sınavı
2.Aşama Eğitim Becerileri Sınavı
3.Aşama İlk Yardım Pratik Uygulama Sınavı
4.Aşama Sunum Becerileri Degerlendirme olarak yapılmaktadır.
 
Yetkimiz: T.C.Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yetki ile İlkyardım Eğitici Eğitimi kurumumuz tarafından verilmektedir.
 
İlkyardım eğitiminin hukuki dayanağı: 29/07/2015 tarihli, 29429 sayılı resmi gazete yazısı ile T.C. Sağlık Bakanlığının "ilkyardım yönetmeliği" uyarınca ilkyardım eğitimleri verilir.
 
 Daha Detaylı Sorularınız ve Başvuru için Lütfen Kurumumuz ile iletişime geçiniz.
 0342-2152328/05349713036 info@gisemakademi.com
 

Design and Coded by Uluhan Yazılım