MENÜ

MYK Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Hizmeti

Gisem Akademi olarak,Çeşitli kuruluşların , Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin temsilciliğini almış bulunmaktadır.(Bölge Talep toplayıcısı)

MYK HAKKINDA MERAK EDİLEN TÜM SORULARMYK diye son zamanlarda, herkesin merak ettiği mesleki yeterlilik belgesini kimler almak zorunda, Parayı kimler ödemek zorunda? Paranın tamamını alabiliyormuyuz.? Mesleki Yeterlilik Almış Çalışanın,İşverene Faydaları neler?

 

MYK yani MESLEKİ YETERLİLİK ve bazen de Belgelendirme olarak adlandırılan bu süreçte, Çalışan işçi yılların ustası olarak kendini görüyor, Başka bir deyişle o mesleği yıllardır yapıyorsa, Eğitim almadan yapılan sınav sonucunda yeterlilik sağlıyorsa MYK Üzerinden belgelendirilebiliyor.

 

MYK dan Muafiyet durumu kimler için geçerli?

Çalışan kişi, Bir üniversite, meslek yüksekokulu bitirmişse, ustalık kalfalık belgesi var ise, MYK Kapsamı dışında tutularak yasal süreci tamamlamış sayılır. Bu belgeyi almasına gerek kalmamış demektir. Fakat birçok kişi MYK Zorunluluğu duyulduktan sonra, Mesleki ve Çıraklık Eğitim Kurumuna giderek, kayıt yaptırarak süreci tamamlamaya çalışmaktadırlar.

 

MESLEKİ YETERLİLİK ALMAK İSTİYORUM NE YAPMAM GEREKİYOR?

işleyiş Süreci Nedir?
1.ADIM:Kurumumuza Başvuran Kişiler için belirtmiş olduğu meslek kodunda ;Başvuru Evrakları (Başvuru formu ,Kimlik fotokopisi, banka ödeme dekontu, 2 adet vesikalık resim) tamamlanmak sureti ile ile başvuru tamamlanmış olacaktır. 2.ADIM:Başvuru tarihi itibari ile 8-15 gün sonra Gisem Akademi Eğitim Salonunda,Teoriksınav, Saha alanında Pratik uygulama sınavı ile  tamamlanmış olunacaktır.
3.ADIM:Belge Almaya Hak kazanan(Sınavda başarılı olan) kişilere ,İşsizlik Fonundan yatırmış olduğu tutarın tamamı,kesintiye uğramaksızın başvuru formunda belirtilen banka hesap numarasına işkur tarafından iade yapılmış olacaktır.

İşveren olarak MYK lı personel Çalıştırılması ,aldırılması  halinde ise; mevcut Çalışanları için 12 aylık ssk prim muafiyeti saplanacaktır.

 

MYK – MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ DESTEKLER
 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili olarak sağlanan kurumsal destekler şunlardır:
1. SINAV VE BELGELENDIRME ÜCRETLERI DEVLET DESTEĞI
2. SGK PRIM DESTEĞI


MYK İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR


SINAV VE BELGELENDIRME ÜCRETLERI DEVLET DESTEĞİ
4447 sayılı İŞSİZLİK SİGORTASI KANUN
yapılan değişikliğe göre; ‘’ Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin  31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti,  1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır.  Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” Denilmektedir.
DEVLET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANICI OLABİLİR?
 Bakanlıkça çıkarılan Tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan kişiler bu Kanun kapsamında yalnızca bir kez devlet desteğinden yararlanıcı olabilir.
DEVLET DESTEĞİ MİKTARI KİŞİLERE NE ZAMAN VE NASIL VERİLMEKTEDİR?
Kişinin başvurduğu Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarında başarılı olup, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandığı günden itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde, belge almak için başvuru yaptığı belgelendirme kuruluşuna başvuru esnasında vermiş olduğu şahsına ait IBAN numarasına İşsizlik Sigortası Fonundan ödeme yapılır.
SINAVDAN BAŞARISIZ OLAN ADAYLARIN ÜCRETLERİ FONDAN KARŞILANACAK MI?
 Hayır, girmiş olduğu sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri devlet tarafından karşılanmayacaktır.
ADAYLARIN DEVLET DESTEĞİNDEN FAYDALANANBİLMESİ İÇİN BAŞVURDUĞU MESLEK İLE İLGİLİ OLARAK KAÇ DEFA ÜCRETSİZ SINAV HAKKI BULUNMAKTADIR?
Öncelikle adaylar, Devlet desteğinden yalnızca bir meslek alanında yararlanıcı olabilmektedirler. Birden fazla meslek alanında belge almak istediğinde bunlardan ilgili Tebliğde bulunmak koşulu ile yalnızca bir meslek için fondan destek alabilirler. Sınav ve belgelendirme ücretinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması halinde; ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az 2 (iki) kez daha sınav imkanı sağlanmaktadır
 
SGK PRİM DESTEĞİ NE KADAR
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici Madde 10’ a göre; 31.12.2020 tarihine kadar MYK - MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ sahibi her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, yeni işe alınan ve fiilen çalıştırılanların, sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Buna göre, Yeni işe alınan ve MYK - MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE sahip kişiler için,
 1. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler,
a) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında değil ise 48 (kırk sekiz) ay süreyle,
b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 54 (elli dört) ay süreyle,
2. 29 yaşından büyük erkekler,
a) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında değil ise 24 (yirmi dört) ay süreyle,
b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 30 (otuz) ay süreyle,
3. 18 yaşından büyük kadınlar,
a) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında değil ise 48 (kırk sekiz) ay süreyle,
b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 54 (elli dört) ay süreyle,
 Fiilen çalışmakta iken MYK - MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ alan kişiler için,
1. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler 12 (on iki) ay süreyle,
 2. 18 yaşından büyük kadınlar 12 (on iki) ay süreyle, Sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN karşılanır.
 

48 Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Getirildi.
Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere
İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.
İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.
Belge zorunluluğu getirilen meslekler aşağıdaki gibidir

Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Getirilen Meslekler ve Belgelendirme tutarları


Sıra No : Kodu-Yeterlilik Adı-Seviyesi-TUTAR
1 : 11UY0011-Ahşap Kalıpçı-3  600,00 tl
2 : 12UY0054-Alçı Levha Uygulayıcısı-3  720,00 tl
3 : 12UY0055-Alçı Sıva Uygulayıcısı-3  720,00 tl
4 : 11UY0014-Alüminyum Kaynakçısı-3 500,00 tl
5 : 12UY0092-Asansör Bakım ve Onarımcısı-3  800,00 tl
6 : 12UY0092-Asansör Bakım ve Onarımcısı-4 800,00 tl
7 : 11UY0012-Betonarme Demircisi-3  630,00 tl
8 : 12UY0049- Betoncu-3 650,00 tl
9 : 11UY0010-Çelik Kaynakçısı-3 400,00 tl
10 : 11UY0015-Direnç Kaynak Ayarcısı-4  470,00 tl
11 : 12UY0042-Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli-4 490,00 tl
12 : 11UY0033- Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı-3  400,00 tl
13 : 11UY0032-Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli-4 380,00 tl
14 : 11UY0030- Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü-4 480,00 tl
15 : 11UY0034- Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı-3 640,00 tl
16 : 11UY0034- Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı-4 640,00 tl
17 : 12UY0048-Duvarcı-3 700,00 tl
18 : 11UY0013-Endüstriyel Boru Montajcısı-3 740,00 tl
19 : 12UY0080-Hidrolik Pnömatikçi-4 635,00 tl
20 : 12UY0080-Hidrolik Pnömatikçi-5 740,00 tl
21 : 12UY0057-Isı Yalıtımcısı-3 440,00 tl
22 : 11UY0031-Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli-3  460,00 tl
23 : 11UY0023- İnşaat Boyacısı-3  400,00 tl
24 : 12UY0056-İskele Kurulum Elemanı-3 720,00 tl
25 : 11UY0016-Kaynak Operatörü-4 450,00 tl
26 : 10UY0002-Makine Bakımcısı-3  350,00 tl
27 : 10UY0002-Makine Bakımcısı-4  350,00 tl
28 : 10UY0002-Makine Bakımcısı-5  350,00 tl
29 : 11UY0020-Otomotiv Elektromekanikçisi-5 640,00 tl
30 : 11UY0021-Otomotiv Mekanikçisi-4 400,00 tl
31 : 11UY0007-Otomotiv Montajcısı-3 470,00 tl
32 : 12UY0053-Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı-3 450,00 tl
33 : 12UY0050-Panel Kalıpçı-3 730,00 tl
34 : 09UY0001-Plastik Kaynakçısı-3 350,00 tl
35 : 12UY0051-Seramik Karo Kaplamacısı-3 720,00 tl
36 : 12UY0059-Ses Yalıtımcısı-3 760,00 tl
37 : 11UY0024-Sıvacı-3 650,00 tl
38 : 12UY0058-Su Yalıtımcısı-3 720,00 tl
39 : 12UY0052-İş Sağlığı Ve Güvenliği Elemanı-4 760,00 tl
40 : 12UY0060-Yangın Yalıtımcısı-3 760,00 tl

 

 

Listede olmayan kodlar için lütfen iletişime geçiniz. 

 

 

 

 

Design and Coded by Uluhan Yazılım