MENÜ

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

İlgili Yönetmelik https://adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/yonetmelik.html 

Kanunda, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması 7036 sayılı İş Mahkemeler Kanunu ile dava şartı haline getirilmiştir (md.3). Bununla birlikte Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edilmiştir.

Teorik eğitim ve uygulama eğitimin sonucunda arabulucuların; işçi ve işverenin yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini yönetme, işçi ve işverenin yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini değerlendirmek suretiyle avukattan veya uzmandan yardım almalarını sağlama ya da süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitimin Toplam Süresi?
Toplam eğitim süresi 36 saattir. (18 saati teorik, 18 saati uygulama)

Kimler Katılabilir ?
Uzmanlık eğitimine katılabilmek için arabulucular siciline kayıtlı arabulucu olmak gerekmektedir.

 

Daha Detaylı Sorularınız ve Başvuru için Lütfen Kurumumuz ile İletişime Geçiniz. 
(0342) 215 23 28 (pbx) 0534 971 3036 email:info@gisemakademi.com

 

Design and Coded by Uluhan Yazılım