MENÜ

Hijyen Eğitimi

 

Hijyen eğitimlerini başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlarının almaları gerekmektedir.
 
24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.
 
Bu yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen iş kollarına dahil işyerlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve yetkilendirilmiş  Üniversitelerin Sürekli Eğitimn Merkezleri tarafından verilen belgeye sahip olmayan hiç kimse çalıştırılamaz. Bu eğitimin bütün çalışanlara verilmesini işyeri yetkilileri sağlamalıdır.

 Hijyen Yönetmeliği Hangi İş Kollarını Kapsar?
 
 • Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
 • Gıda ve Gıda ile temas eden Tüm işletmeleri
 • Kreşleri
 • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
 • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
 • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
 • İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri.
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.
Çalışmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar Nelerdir?
 
Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:
 
 • Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.
 • Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
 • 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.
Hijyen Eğitimini Nerelerden Alınır?
 
Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilebilir.Alanında yetkili Eğitmenlerimiz tarafından Kurumunuzda, yerinde eğitim olanağı sunmaktayız. Eğitim sonunda verilen sertifikalar Gaziantep MEB onaylı olarak verilmektedir.Örnek Hijyen Sertifikası için Lütfen Örnek Eğitim Sertifikaları kısmını ziyaret ediniz.
 
Hijyen Eğitimi Kaç Saat Sürüyor?
 
Eğitimler sekiz saatten az olamaz.Eğitimler İşletmelerdeki Çalışma saatleri dikkate alınarak Hafta sonu ve Hafta içi Akşam olarak ta düzenlenmektedir.
Hijyen Eğitimini vermeye yetkili kişiler kimlerdir.?
Türkiyede Hijyen Yönetmeliği kapsamında Hijyen Eğitimi vermeye yetkili olan Kişiler Biyolog ve Tıp Doktorlarıdır.
 
Hijyen Eğitimini Ne Zamana Kadar Vermemiz Gerekir?
 
Yönetmeliğin geçici maddesine göre işverenler, yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanlarına Yönetmelikte belirtilen eğitimleri aldırmalılardır.
 

Daha Detaylı Sorularınız ve Başvuru için Lütfen Kurumumuz ile iletişime geçiniz.
 
0342-2152328/05349713036 info@gisemakademi.com

Design and Coded by Uluhan Yazılım