MENÜ

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi

Patlamadan Korunma Dökümanı Nedir?
İşletmelerde üretim  kullanılan kimyasallarda  %5'ten fazla yanıcı madde ihtiva eden kimyasal varsa patlamadan korunma dökümanı hazırlanması gerekmektedir. (Üretim Tesisleri,Lpg İstasyonları,Tekstil Fabrikaları,Benzin İstasyonları,Havalanları,Limanlar vb.)
 
Patlamadan Korunma Dökümanının Yasal Zorunluluğu Nedir?
Patlamadan korunma dokumanı, 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır.
“MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” kapsamında hazırlanması gereklidir.
 
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitiminin Kişiye Kanımları Nelerdir?
Yasal mevzuat çercevesinde,Standartlara uygun Patlamadan korunma dökümanı hazırlmayı ögrenip,Sertifikanız ilede yeterliliği sağlamış olacaksınız.
 
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitim içeriği Nedir?
 Patlayıcı Ortamlar Mevzuatı ve Yükümlülükler
 Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler, Bu Ortamın Kalıcılığı ve Bölge (Zone) lerin BelirlenmesiZone Hesaplamaları

  1. Bertaraf Yöntemleri ve Havalandırma,
  2. Yanıcı Madde Kullanmamak
  3. Mühendislik Önlemleri Sonucu Ortaya Çıkan Zone Haritası
  4. Zone 0, Zone 1, Zone 2;
  5. Zone 20, Zone 21, Zone 22
  6. Tüm Tutuşturucu Kaynakların Kontrolü
  7. Eksproof Ekipman Kullanımı
  8. Patlayıcı Ortam Patlamalarının Etkisinin Azaltılması
  9. Basınca Dayanıklı Yapı
  10. ATEX için Acil Durum Planı
  11. Acil durum planlarının yasaların güvenilirlik çerçevesinde ele alınması
  12. Risk Değerlendirmesi Yöntemlerinin Uygulanması
  13. Bilinen risk değerlendirmesi yöntemleri
  14. Hazırlanmış Patlamadan Korunma Dökümanları Üzerinde Çalışma ve örnek hazırlama ve tablo oluşturma
 Daha Detaylı Sorularınız ve Başvuru için Lütfen Kurumumuz ile iletişime geçiniz.
 0342-2152328/05349713036 info@gisemakademi.com
 

 

Design and Coded by Uluhan Yazılım