MENÜ

Temel Bilirkişilik Eğitimi Gaziantep

Programın Amacı  ve  Yasal Dayanağı

Kanunda öngörülen; Bilirkişilikle ilgili tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere bilirkişilik hizmetleriyle ilgisi ve bu alana verecekleri katkılar gözetilerek yüksek yargı organları, ilk derece mahkemeleri, üniversiteler, meslek odaları ve meslek birliklerinden seçilen üyelerden müteşekkil Bilirkişilik Danışma Kurulu oluşturulmuştur.
Bilirkişilik hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, bilirkişiliğe kabul ile bilirkişileri sicil ve listeye kaydetmek ve bilirkişilerin denetimini yapmak amacıyla bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun'da bilirkişilik bölge kurulları faaliyete geçmiştir.
Kanun, mevcut bilirkişilik sisteminde olmayan bilirkişilerin eğitimi, mesleki tecrübesi, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanların seçilmesi, bakılacak en fazla iş miktarı, bilirkişilerin denetimi gibi konularda düzenlemeler yapmaktadır.Bu durum göz önüne alınarak,Kişilerin tecrübe ve uzman olduğu alanı gösterir bilirkişilik eğitimleri dikkate alınmaktadır.

Programa Kimler Katılabilir:

Mevzuniyet koşullarına bakılmaksızın,Mesleki 5 yıllık deneyime sahip olup,Bilirkişilik yapmak isteyen herkes

 
Programın İçeriği ve Süresi:
Eğitim Süreci  24 saat (18+6 TEORİK VE PRATİK)


BÖLÜM 1:

 • Giriş
 • Türk yargı teşkilatı 
 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler 
 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler 
 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar 

BÖLÜM 2: 

 • Bilirkişinin Nitelikleri 
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu 

BÖLÜM 3: 

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu 
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi 
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: 

 • Oy ve Görüşün Sunulması 
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi 

BÖLÜM 5:  

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
 • Örnek Olayların Sunulması
 • İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
 • Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
 • Genel Değerlendirme
 • Eğitim Değerlendirme Anketi

Eğitim Sonu Sertifika Süreci :
Eğitime  devam zorunluluğu bulunmakta olup, Katılımcılara Medipol Üniversitesi tarafından Temel Bilirkişilik Eğitim Sertifikası verilecektir.

 
Hizmet Bedeli:
Eğitim Hizmet Bedeli için lütfen iletişime geçiniz. 03422152328 - 05349713036
Daha Detaylı Sorularınız ve Başvuru için Lütfen Kurumumuz ile iletişime geçiniz.
0342-2152328/05349713036 info@gisemakademi.com

 

Design and Coded by Uluhan Yazılım