MENÜ

Yüksekte Çalışma Eğitimci Eğitimi

Türkiye'de en fazla İşçi Ölümlerinin olduğu, İnşaat VeYüksekte Çalışma Gerektiren İşlerde olmaktadır. Yasal Yükümlülük  Gereğince İşverenler SAHA DA ÇALIŞTIRACAGI PERSONELE iŞE BAŞLAMADAN ÖNCE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ aldırmakla yükümlüdür. GİSEM AKADEMİ olarak Yüksekte Çalışma  Eğitimlerinin yanı sıra Saha da Bu Eğitimi verebilecek Eğitmen yetiştiriyoruz. Eğiticiler bağlı olunan üniversite tarafından görevlendirilen eğiticiler tarafından verilmektedir.

EĞİTİMİN SONUNDA;
Yeterli Başarıyı Gösteren Kursiyerlerimize Bağlı olduğumuz Üniversite tarafından Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi Sertifikası verilecektir.
 
YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMCİ EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR.
*En az Lise Mevzunu olan
*Osgb de Çalışan ve Kurucuları
*ISG Uzman Adayları
*İş Güvenliği Uzmanları A/B/C
*Eğitimci olarak Çalışmak İsteyenler
*Özel ve Kamu kurumlarında Eğitim vermek isteyenler
 
EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu,
25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği,
28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:
Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.
Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.
Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları (Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs) bilir.
Yüksekte çalışma ekipmanlarını (Merdiven, iskele, vinç, platform vb.) bilir.
Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları (Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina vb.) bilir.
Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.
Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.
Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.
İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.
Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
Dış cephe asansörlerini bilir.
Mobil yükselebilen platformları bilir.
Kaldırma ekipmanlarını bilir.
Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.
Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.
Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.
Güvenli ortam oluşturmayı bilir.
Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.
Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.
Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.
Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.
28695 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir.
Yüksekte çalışma eğitimi sonunda KATILIM BELGESİ verir.

EĞİTİMİN KURUMLARA KAZANDIRACAKLARI:
Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.
a) İşletme ve/veya kurum içersinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi,
b) Meydana gelebilecek olan yüksekte çalışma ile ilgili şantiye, özel servis çalışanları, inşaat işlerinde ve diğer işlerde can ve mal kaybını en aza indirilmesi,
c) İşletmelerin sıfır iş kazası politikalarına yardımcı ve destek olmak,
d) Yüksekte çalışma yapan personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin üst seviyeye çıkartılması,
e) Yüksekte çalışma ile ilgili tedbirlerin alınması ve yasal süreçler.

Daha Detaylı Sorularınız ve Başvuru için Lütfen Kurumumuz ile iletişime geçiniz.
 
0342-2152328/05349713036 info@gisemakademi.com

Design and Coded by Uluhan Yazılım