MENÜ

Profesyonel Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi

Liderlik ve Etkin Yöneticilik  Eğitim Programı
Eğitimin Amacı:
 
Liderlik geleceği görmektir. Görebilmek için bilmeniz gerekir.
Siz kaç yıl ilerisini görebiliyorsunuz?
Lider, iş verimliliğini artırmak için, takımını motive eden, güç ve bilgiyi bir araya getiren, doğru hedeflere yönelten becerilere ve yetkinliklere sahip olan kişidir. Uygulamalı eğitim ortamında, iş dünyasında yeni sentezler, çözümler üretmek için gereksinim duyulan yaklaşımları bulabileceğiniz bu program, katılımcılara bütünü görmeyi sağlayacak perspektifi kazandıracaktır. Bu eğitim programı günümüzün rekabet ortamında özgün çözümler üretecek, modeller geliştirecek ve uygulayacak yönetici kadrosunu yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Bilgiyi uygulamaya dönüştüren eğitim modeliyle, geleceğin liderlerinden biri olmaya ne dersiniz?

            Eğitimin İçeriği
 • Ortak zeminde vizyon yaratmayı
 • Hedeflere ulaşmak için strateji geliştirmeyi
 • Akıllı riskler almayı
 • Sizi izlemeleri için insanları etkilemeyi
 • Her seviyede işbirliği sağlamayı
 • Kazanan bir takıma, birime ve organizasyona liderlik etmeyi
 • Sonuçlara ulaşmak için yetki vermeyi
 • Kişisel ve takım başarısını ayırt etmeyi
 • Performans standardını belirlemeyi ve çalışanların sorumluluklarını da kapsamayı
 • 8 adımda planlama sürecinde yetkinleşmeyi
 • Performans hedeflerini stratejik olarak sıraya koymayı 

Program Hedefleri

 • Liderlik Tutumu Geliştirmek
 • İnovasyon Sürecini Anlamak
 • Planlama Sürecini Sağlamak
 • Performans Sürecini Tanımlamak
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinden Başarıyla Çıkmak
 • Yüksek İş Performansı İçin Koçluk
 • Karar Verme ve Problem Analizi
 • Delegasyon Sürecini Uygulamak
 • İnsan Potansiyelini Anlamak ve Motivasyonu Sağlamak
 • Hatalarla Başa Çıkmak
 • Liderlik için İletişim
 • Daha Etkin Toplantılar Yönetmek
 • Başarıyı Kutlamak ve Sürekli Gelişimi Taahhüt Etmek 

Liderlik ve Etkin Yöneticilik Semineri

 • Yönetim becerileri
 • Stresle başa çıkma teknikleri
 • İkna  eğitimi
 • Karar alma- swot
 • Zaman baskısı kaynaklı stres yönetimi
 • Müzakere teknikleri
 • Zaman planlama
 • Pozitif ilişki yönetimi
 • Analitik düşünme becerileri
 • Risk alma- belirsizlikle mücadele
 • Sonuç üretebilme- organize olabilme becerisi
 • Liderlikte yeni paradigmalar ve yeni yaklaşımlar
 • Çatışma yönetimi
 • Liderlikte ahenk, uyum ve güven yaratmak
 • Liderlikte yeni vizyon, misyon bildirimleri
 • Doğru sorular sormak ve sorularla yönetmek
 • Sözlerle ve söylemlerde ustalık
 • İkna Mühendisliği
 • Liderlikte NLP
 • Yeni Mental modeller ve değişim düzeyleri
 • Değişim ve gelişim yaratmak, bağlılık ve güven oluşturmak
 • Kişisel bütünlük ve uyum ile zamanı etkili kullanmak
 • Özgüven ve özgüven geliştirmek
 • Belirsizliklerle baş etmek ve zihinsel dayanıklılık
 • Liderlik Özellikleri ve Türleri
 • Hedeflerle Liderlik
 • Liderlik Sitilinizi Değiştirmek
 • Liderlerin Kişilik Tipleri
 • Farklılıkları değerlendirmek: ve farklılıkları fırsata dönüştürmek
 • İnsanları Etkileme ve Sürükleme Teknikleri
 • Delegasyon
 • Başarılı bir lider neleri iyi yapar
 • Liderlik tarzları: Hangi tarzları hangi durumlarda kullanmak gerek?
 • Ekibinizi motive etmek için yapabileceğiniz uygulamalar
 • Liderlik gelişim planı
 Daha Detaylı Sorularınız ve Başvuru için Lütfen Kurumumuz ile iletişime geçiniz.
 0342-2152328/05349713036 info@gisemakademi.com

Design and Coded by Uluhan Yazılım