MENÜ

MSDS (Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlama Eğitimi

MSDS/GBF/SDS nedir?

Msds, İngilizce Material Safety Data Sheet 
Türkçe anlamı Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'dur.

 

MSDS/GBF/SDS amacı nedir?Hangi Sektörlerde kullanılmaktadır.? 
 
Piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve cevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü  sağlamak üzere MSDS ve GBF hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. MSDS/GBF RESMİ GAZETE;29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihi ''Zararlı Tehlikeli Maddelerin,Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilği Formları Hakkında Yönetmelik,MSDS/GBF/SDS Eğitim içerikleri;
 

 • Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
 • Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik 
 • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA) 
 • SEA Zararlılık sınıfları
 • GBF için SEA çerçevesinde sınıflandırma kuralları
 • GBF için SEA çerçevesinde sınıflandırma örnekleri
 • SEA çerçevesinde sınıflandırma / TEST 
 • SEA çerçevesinde sınıflandırma / UYGULAMA
 • Tehlikeli Malların Depolanması 
 • GBF için ADR Uygulaması 
 • GBF için SEA ve ADR’ye göre sınıflandırma / UYGULAMA

MSDS/GBF/SDS Hangi kurumlar Hizmet Almak zorundadır.?

 
Kimyasal maddeleri ,tehlikeli materyalleri depolayan, kullanan ya da taşımacılığını yapan şirketlerin SDS’e ihtiyaçları vardır. Birçok ülke kanunlarla şirketlerin ürün yönetimi ve işyeri güvenlik programlarına SDS’leri dahil etmelerini zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca formların türkçe olarak hazırlanması ise yasal zorunluluktur.
 

KİMLER MSDS/GBF/SDS Eğitimini alabilir? 

 

-Adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.Lise mezunu adaylarda 5 yıl kimya firmasında çalıştığını belgelemesi gerekmektedir.

-Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olan adaylarda 2 yıl,
-Kimya ön lisans mezunu olan adaylarda 1 yıl,
-Kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde iş tecrübesi aranmaktadır.
****Üniversitelerin
Mühendislik, Eczacılık, Fen veya Fen-Edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olan ve Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olan adaylarda iş tecrübesi şartı aranmaz.

 

MSDS/GBF/SDS Eğitim Sonu Sınavı ve Yeterlilik Belgesi Hakkında 

 
Eğitim 16 saat(2 gün) teorik  40 saat (10 gün) online olarak programlanmaktadır.Eğitim sonunda kurum tarafından belirtilen tarihte YETKİLİ  kuruluşu tarafından  sınav düzenlenecektir. Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucunda gerekli başarıyı gösteren kişilere Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama yeterlilik sertifikası verilecektir.Sınavlar Sakarya Üniversitesi Tarafından yapılacaktır.Daha Detaylı Sorularınız ve Başvuru için Lütfen Kurumumuz ile iletişime geçiniz.
 0342-2152328/05349713036 info@gisemakademi.com

 

Design and Coded by Uluhan Yazılım