MENÜ

Arabuluculuk Temel Eğitimi

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK TEMEL EĞİTİM KURS PROGRAMI

İlğili Yönetmelik https://adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/yonetmelik.html

Arabuluculuk, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği, genel olarak sulh yoluyla çözülebilecekleri uyuşmazlıklarda başvurulabilecek bir yoldur. Bu bağlamda, mutlaka bir mahkeme kararına ihtiyaç duyulan hallerde (velayet, boşanma gibi) arabuluculuğa başvurmak mümkün değildir. Arabuluculuk, haklılıktan ziyade menfaatleri esas alan, bu nedenle kazan-kazan formülüyle işleyen, yani sonuçta her iki tarafa da kazandıran bir uyuşmazlık için çözüm yöntemidir.

Kimler Temel Arabuluculuk Eğitimine Katılabilir?
Arabuluculuk Eğitimi'ne, Hukuk Fakültesi mezunlarından 5 yıllık kıdemi olan kişiler katılabilir.

Eğitim içerikleri ?
Arabuluculuk eğitimi, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve Daire Başkanlığı tarafından Yönetmelik hükümlerine göre çıkartılan Eğitim Modülü çerçevesinde verilecektir. Bu eğitimde gerek teorik konular gerekse uygulama konuları, eğiticiler tarafından ayrıntılı şekilde ele alınacaktır.

Eğitim süresi ?
Arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren altmış sekiz (68) saati teorik ve on altı (16) saati uygulama olmak üzere toplam seksen dört (84) saat ders saatinden oluşan bir eğitim programıdır.

 

Daha Detaylı Sorularınız ve Başvuru için Lütfen Kurumumuz ile İletişime Geçiniz.
(0342) 215 23 28 (pbx) 0534 971 3036 email:info@gisemakademi.com

 

Design and Coded by Uluhan Yazılım